I Fline bygdegård – Söndag 25 mars kl 14.30  auktioneras ett dödsbo ut.

Visning av dödsboets möbler sker kl. 12,00-14,00 vid dödsboet,  en kilometer ovanför bygdegården.
Adress Vikarbyn 319.

Auktion i Fine bygdegård börjar kl 14,30.
Kaffeservering

Betalning: Kontant eller swish.

Arr: Fline bygdegårdsförening