Sveriges Nationaldag den 6 juni är sedan 2005 en nationell helgdag, en dag då de flesta av oss är lediga. Det finns en tanke med det – vi ska helt enkelt ha tid att fira, koppla av och glädjas. På  Fline bygdegård hissar vi flaggan, sjunger nationalsången och äter en frukost tillsammans.

Fline bygdegårds nationalfirande

Nationaldagsfirande Fline Bygdegård